2007 - 2008

Järntorgsskolan, Nora.
Om- och tillbyggnad + pedagogisk anpassning av skolan

 

2008

BRF kv.Villingen. Tillbyggnadsförslag av 1950-tals bostadsområde

 

2008

Cino4  4D film ’Bär eller brista’ - om extrem ingenjörskonst för Tekniska museet, Stockholm. Ingick i referensgruppen.

 

2008

Förnyelse av Minirama Tekniska museet, Stockholm.Interaktiv utställning för de minsta barnen.

 

2007 - 2008

Stormens Hus – ett interaktivt museum och utställning om Stormen Gudrun, extremt väder, klimatförändringar.
Form- och designansvarig i projektgruppen.

I samarbete med Arkitektgruppen, Växjö och Tekniska museet, Stockholm.

 

2007

Nygatan 51, Örebro (Adolf Kjellströms Villa, byggnadsminnesmärkt byggnad) Förslag till invändig ombyggnad.

 

2005 - 2007

Tekniskamuseet, Stockholm. Förslag och projektering av utställning ’Luftrummet’
i anslutning till 4D biografen ’Cino4’ mm.

 

2005 - 2007

Mariebergsskolan, Örebro. Nybyggnad av förskola och F-6 skola. Ekologisk inriktning och yteffektivitet.
I samarbete med studio A arkitekter.

 

2005 - 2006

Österledshallen, Karlskoga. Ombyggnad av sporthall.
I samarbete med studio A arkitekter. CAD-projektering.

 

2005 - 2006

Utställning ’Alice’s Wonderland’ i Glasgow Science Centre (Skottlands Millenium byggnadsprojekt)
En interaktiv utställning för barn om synfenomen/illusioner.

(I uppdragets början deltog jag i uppsättning av ett liknande projekt i
Children’s Museum, Fort Lauderdale, Florida, USA)

 

2005 - 2006

Ärkesbiskopsgården, Uppsala. Ombyggnad av kontorslokaler i 1700-tals stallbyggnad nära domkyrkan
I samarbete med studio A arkitekter.

 

2004 - 2007

Nora, Lärkesskolan
Bygg- och pedagogisk anpassning av F-6 skolan + ny kulturskola. CAD-projektering.

 

2002 - 2004

Skäggebol by, Värmland - ekoby, privata bostäder,
sjönära åretruntboende på landsbygden

 

2001 - 2002

Förslag på ’Vatten-kraften’ - en teknikpark om vattenkraft
med utgångspunkt från gruv- och järnhantering i Pershyttan, Nora

 

2001

Förstudier – ombyggnad av Vintrosa skola, Garphyttans skola,
OP skola, Norrbyskolan.

 

1999 - 2001

Restaurering av bibliotek från 1802 vid Ekebyholm
till modernt skolbibliotek och mediatek

 

1999 - 2000

Permanentutställning, ’Expedition Rymden’ vid Cosmonova,
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

 

1999 - 2000

Brf Marklyckan, Örebro. Äldreboende - färgsättning, ombyggnad

 

1999 - 2000

Diplom i restaureringsarkitektur, Konsthögskolan Stockholm

 

1998 -
Egen verksamhet 'ArkIT'

1997 - 1998

Örebro Universitet. 15p Data/Multimedia/IT.
CAD kurs, 5 månader genom AF.

 

1990 - 1997
Delägare i Alton Arkitekter

 

1997

Inbjudan tävling för ombyggnad av Skara domkyrka.

 

1992-1997

Capellagården, Öland. (Carl Malmstens konsthantverksskola)
Om- och tillbyggnader.

 

1994-1995

Restaurering av S:t Nicolai Kyrka, Arboga

 

1994

Solbacka äldreboende, Kumla. Ombyggnad

 

1993

Kumlafängelset - förslag till aktivitetscenter med bollhall mm

 

1992 - 1997

Risbergska skolan, Örebro. Om- och tillbyggnad.

 

1976 - 1990
Anställd hos Brink Arkitekter AB
1985 - 1990

Universitetssjukhuset Örebro. Medicinhuset och glasgatan. Nybyggnad 800 mkr.
Delansvarig för utformning av inomhusmiljö, färgsättning, detaljer, belysning mm.

 

1983

Vårdhögskolan, Gävle. Ombyggnad, inredning mm

 

1982

F.d. Epidemisjukhuset, Örebro, ombyggnad

 

1981

Nämndhuset, Örebro. Ombyggnad av kontorshus.

 

1974

Skolverkets arkitektavdelning, London. Praktikplats.

 

1973

Designpris, Royal Academy of Arts, London.

 

1970-1975

Arkitektutbildning: Diplom i arkitektur, Bartlett School of Architecture,
University College London

 

1950 Född I London, Storbritannien

fdf


s

s


s
ss
s

s
s

s
Content, content content content content content content


switch transitions