PRESENTATION

Arkitektutbildning i London, 13 års anställning hos Brink/FFNS, 7 år delägare i Alton arkitekter.

Idag driver jag ett eget arkitektkontor och samverkar med Studio A Arkitekter.

Mina uppdrag inkluderar ombyggnader av skolor, bostäder och utställningar mm med betoning på färg, form och ljussättning.

Jag har ett speciellt intresse för miljöer som väcka lust att lära och experimentera.

Bland mina senare uppdrag finns ombyggnad av Järntorgsskolan, Nora samt förslag till utställning i Stormens hus, Ljungby.

Content, content content content content content content


switch transitions
Default text, this is the text that 3.x browsers will see You can have lot's of here in stead. Or you can use a script to write in text only if it's Netscape 4 (you have to do that so that the layer gets some content or the written in text won't show correct.